Hlavní zakázky

1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016

Název díla Objednatel
Pozemky SCHOTT CR, s.r.o., – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. SCHOTT CR, s r.o.
Fibertex Nonwovens, a.s., Průmyslová 2179/20 Svitavy – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Beta-projekt, s r.o.
Rychlostní silnice R35 Staré Město – Mohelnice“ dokumentace EIA EVERNIA s.r.o.
II/385 obchvat Čebín – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOSTAR, spol. s r.o
R55, 5506, Napajedla – Babice, II. etapa, DÚR/IČ – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Mott MacDonald CZ
VOLKSWAGEN WERK IN BRATISLAVA, NEUBAU LOGISTIKHALLE LOZ III – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOSTAR, spol. s r.o.
VOLKSWAGEN WERK IN BRATISLAVA, PARKOVACIA PLOCHA – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOSTAR, spol. s r.o.
Stavba Staré Město – Moravský Písek –8,8km AKTUALIZACE – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. HBH Projekt, s.r.o
Stavba I/46 Olomouc – východní tangenta, DUR/IČ – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. HBH Projekt, s.r.o
Brno Bystrc Kamechy – prodloužení tramvajové tratě – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOtest, a.s..
I/37 Osová Bítýška obchvat DSP – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Dopravoprojekt Brno a.s
Rychlostní silnice R 49 Fryšták – Lípa 1. Etapa – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Viapont
I-54 Kyjov, křižovatka se silnicemi II-422 a II-432, DSP, IČ pro SP, PDPS, AD – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. SHB akciová společnost
Sasov, Rančířov – rozšíření dobývacího porstoru COLAS CZ, a.s.,
I/45 Nové Heřmínovy – Zátor, I. etapa – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s..
Skleníky Velké Němčice, Haňovice II, Čáslav, Kunčina, Smržice, Kostelec na Hané, Velké Pavlovice – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. NWT, a.s..
Silnice III/28721 Malá Skála – Sněhov – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. AF-CITYPLAN s.r.o.
R 35 Opatovec – Staré Město, DÚR/IČ – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Dopravoprojekt Brno a.s
I//11 Opava severní obchvat – západní část – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s
Řícmanice – víceúčelové hřiště Zpracování příloh k žádosti o odnětí půdy ze ZPF Kamil Kaiser
Adjustační hala – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Bioveta a.s.
Rozšíření výrobního závodu Rehau Jevíčko CZ-Pepsin – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. ARCHaPLAN s.r.o.

2015

Název díla Objednatel
Skleník Agro Pálava v k.ú Velké Němčice – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. NWT, a.s.
R49 4901 Hulín – Fryšták: Doplňkový pedologický průzkum na upřesnění tloušťek orničních a podorničních vrstev Ředitelství silnic a dálnic ČR
Holasice – skladový areál DARB s.r.o.
Přednášky a prezentace půdního profilu na seminářích polní dny a selské slavnosti PRP GmbH
R55 5506 Napajedla-Babice – I etapa, DSP/IČ – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Dopravoprojekt Brno a.s.
Rozšíření kapacit závodu na výrobu automobilů VW v Bratislavě – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOSTAR, SK, spol. s r.o
Pozemky SCHOTT CR, s.r.o., – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. SCHOTT CR, s r.o.
I/11 Nebory-Oldřichovice, zak. č. 140248-7 – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Silnice II/494 Uherské Hradiště – Bílovice – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. INVEK s r.o.
Dopravní napojení Komínské louky – I. etapa – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Linio Plan, s r.o.
Stavba R35 3508.2 Křelov – Slavonín, 2 etapa – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Ecological Consulting a.s
I-35 Lešná – Palačov – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOtest, a.s.

2014

Název díla Objednatel
Ložisko Břidlic Pusté Držkovice – Staré Heřmínovy – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Revlan s.r.o.
VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 – HRANICE ČR/RAKOUSKO DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Zpracování příslušných kapitol k části PŮDA INVEK s r.o.
Pozemky k rozšíření vodních nádrží k chovu ryb, lokalita Charvátská Nová Ves – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. AZI, spol. s r.o.
Část R6 Hořovičky – obchvat. Pedologický průzkum a rozbor kontaminace půdy Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Část R6 Hořesedly – přeložka. Pedologický průzkum a rozbor kontaminace půdy Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Staré Heřmínovy – účelová komunikace – obchvat – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Revlan s.r.o.
SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE. Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
I/57 SEMETÍN – BYSTŘIČKA, 2 STAVBA – NAPOJENÍ PRŽNA GEOSTAR, spol. s r.o.

2013

Název díla Objednatel
Výrobní závod Moric Sekt Bzenec – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. ALKONE a.s.
II/413; II/41316 Těšetice, průtah – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. HS geo, s.r.o.
II/405 Příseka obchvat – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Dopravoprojekt Brno a.s.
Monitoring kontaminace v průmyslové zóně Slávia Napajedla a okolí Město Napajedla
Silnice I/55 Břeclav – obchvat, III etapa aktualizace – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Dopravoprojekt Brno a.s.

2012

Název díla Objednatel
I/38 ZNOJMO-HATĚ, I/38 ZNOJMO-OBCHVAT III. STAVBA GEOSTAR, spol. s r.o.
Silnice II/379 Velká Bíteš-severozápadní obchvat – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.
SZ LEDNICE – REVITALIZACE ZÁMECKÉHO RYBNÍKA – HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ SEDIMENTŮ ZA ÚČELEM JEJICH DALŠÍHO VYUŽITÍ Laboratoř MORAVA s.r.o.
Luhačovický potok – návrat k přírodnímu charakteru toku – studie proveditelnosti Část: POPIS A ZHODNOCENÍ PŮDNÍCH PODMÍNEK V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ GEOtest, a.s
II/416 Blučina obchvat GEOSTAR, spol. s r.o

2011

Název díla Objednatel
Polní cesta „U trati“ v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. PK OSSENDORF s r.o.
II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOSTAR, spol. s r.o.
Průmyslová zóna Bystrovany – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. BIA SERVICE a.s.
BPS Adela Moravský Krumlov – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. bc energy s r.o.

2010

Název díla Objednatel
Silnice II/490 Holešov město Holešov
Silnice III/44436 Bělkovice – Lašťany – obchvat – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Dopravoprojekt Brno a.s
Přeložka silnic II/461 a II/443 (JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ – OLOMOUCKÁ – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA.s r.o.
Rozšíření dobývacího prostoru GRYGOV – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. Ecological Consulting, a.s.
CHROPYNĚ Těžba štěrkopísku v lokalitě „Hejtman“ a její následná rekultivace. Vyhodnocení vlivu záměru na zemědělský půdní fond, včetně vyhodnocení zastoupení tříd ochrany ZPF v  zájmovém území a v navazujících KÚ. VEGI s.r.o.
Rychlostní silnice R55, stavba 5502 Kokory – Přerov – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. HBH Projekt, s.r.o
Technologický park Olomouc, I etapa – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEMO Olomouc, spol. s r.o.

2009

Název díla Objednatel
Rychlostní silnice R55, stavba 5511 Bzenec Přívoz – Rohatec – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě HBH Projekt, s.r.o.
Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě GEOSTAR, spol. s r.o.
Dálnice D1, stavba 0153.1 Devět křížů – Kývalka – zkapacitnění 2 x 3 pruhy – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě HBH Projekt, s.r.o.
Silnice I/37 Osová Bítýška – obchvat – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě Dopravoprojekt Brno a.s.
Rychlostní silnice R55, stavba 5507 Babice – Staré Město pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě HBH Projekt, s.r.o.
Brumovice a Loštice – rybníky – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě GEOSTAR, spol. s r.o
Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOSTAR, spol. s r.o
Cyklostezka Uh. Brod – Vlčnov – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě.
Program ochrany zemědělské půdy, návrhová část Liberecký kraj
Silnice II 374 Doubravice – Rájec – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. RYBÁK – projektování staveb, s.r.o
SILNICE R 11 – STAVBA 1109 Trutnov – st. hranice. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle Zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozd. předp EVERNIA s.r.o.
SILNICE TÁBOR – SOBĚSLAV, ÚSEK 307 Předprovozní monitoring půdy EVERNIA s.r.o.
Sinice II/405 Příseka – Brtnice – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. COLAS CZ, a.s.
Silnice II/128 SALAČOVA LHOTA OBCHVAT – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. RYBÁK – projektování staveb, s.r.o
Silnice I/43 Letovice – Rozhraní – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě. GEOSTAR, spol. s r.o

2008

Název díla Objednatel
ZTV Průmyslová zóna Kluka III Nivnice. Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Obec Nivnice
Štěrkopískovna Žerotín – Liboš, Pedologické hodnocení záměru VEGI s.r.o.
Rozšíření dálnice D1 Praha – Mirošovice – Brno – Kývalka – EIA EVERNIA s.r.o.
Hodnocení úrovně a zdrojů kontaminace půd polyaromatickými uhlovodíky v obci Skaštice. Znalecký posudek Město Kroměříž
Silnice II/487 Ústí u Vsetína – Huslenky – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol.s r.o.
Silnice I/3 Moravské Budějovice – obchvat – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě STRABAG a.s..
Vyhodnocení původu a kvality zeminy použité k rekultivaci parkových ploch sídliště Majdalenky METROSTAV A.S.
Silnice I/34 Květinov – most – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě Stavby silnic a železnic, a.s.
Silnice II/495 Uherský Ostroh – Hluk – Hodnocení kontaminace zemědělské půdy DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol.s r.o.
Optimalizace trati st. Ostrava Kunčice – Frýdek Místek – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě Ecological Consulting, a.s.
Rozšíření silnice I/53 Znojmo – Lechovice“ km 4,100 – 11,292 – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě GEOSTAR, spol. s r.o.
Program ochrany zemědělské půdy, analytická část Liberecký kraj
Rychlostní silnice R55, stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě HBH Projekt, s.r.o.
Silnice R35 Vysoké Mýto – Mohelnice. Zpracování dokumentace EIA – část půda. EVERNIA s.r.o.
Odkaliště popílku Bělov. Vyhodnocení vlivu odkaliště na vstupy arzénu a rtuti do potravních řetězců v okolí lokality Město Kroměříž
Monitoring kontaminace – dálnice D8 EVERNIA s.r.o.

2007

Název díla Objednatel
Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera Hodnocení vlastností sedimentů za účelem jejich dalšího využití – odborný posudek AKTI s.r.o.
Severojižní propojení kraje Vysočina II/410, stavba Menhartice – hranice kraje – Dešná – Hranice ČR. Pedologický průzkum Rybák, projektování staveb, spol. s.r.o
I/38 Jihlava – obchvat – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě COLAS CZ, a.s.
Rozšíření dálnice D1 – Mirošovice-Kývalka Oznámení EIA Evernia, s.r.o.
Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě Ecological Consulting, a.s.
Rekultivace skládky Lutopecny Zpracování odborného stanoviska jako podklad k oponentnímu posudku k rekultivaci skládky Ing. Karel Dědek
Rychlostní silnice R 55, stavba 5509 Moravský Písek Bzenec – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě GEOCENTRUM, spol.s.r.o.
Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba Kývalka – Bosonohy – DÚR – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě GEOSTAR, spol. s r.o.
BIOSOIL – Klasifikace profilů podle mezinárodního klasifikačního systému WRB ARBORES CZ s.r.o.
Těžba štěrkopísku Chropyně – sever – EIA, část půda. Ecological Consulting, a.s.
Hodnocení odkaliště popílku Bělov a na něm prováděné rekultivace na složky životního prostředí a zdraví lidí Město Kroměříž
Těžba štěrkopísku v lokalitě Žeravice – Lapač pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě EKO-INVEST MORAVA a.s.
Logistický areál Olomouc – Nemilany – pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě PROJEKTinvest s.r.o.
Monitoring kontaminace – dálnice D11 EVERNIA s.r.o.
Monitoring kontaminace – dálnice D8 EVERNIA s.r.o.

2006

Název díla Objednatel
Těžba štěrkopísků Lutín – Luběnice Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě Ecological Consulting, spol. s.r.o
Silnice I/8 – Děčín – D8 Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb EVERNIA s.r.o.
Dobývací prostor Ledce u Židlochovic Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě Družstvo DRUMAPO
Těžba štěrkopísků – dobývací prostor Chropyně Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě Ecological Consulting a.s.
Silnice I/8 – Děčín – D8 Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. EVERNIA s.r.o.
Hodnocení rizik v důsledku kontaminace půd na pozemku Skaštice-znalecký posudek MÚ Kroměříž
Zpracování záměru pro vyhotovení Programu ochrany půdy Libereckého kraje KÚ Liberec
Hodnocení vlivu provozu silnic a dálnic na Biodiverzitu okolí – pedologický průzkum, odběry vzorků a vyhodnocení analýz EVERNIA s.r.o.

2005

Název díla Objednatel
Hodnocení fyzikálních vlastností substrátů-rekultivované plochy na Černovické terase ECOINTERES Brno s.r.o Hlinky 40/102 603 00 Brno
Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání MúK Brno JIH. Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Silnice I/48 Český Těšín, stavba Žukov II/3 Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky humusového horizontu a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin GEOSTAR, spol. s r.o.
Silnice I/34 Ondřejov-Pelhřimov Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky humusového horizontu a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13
Ložisko štěrkopísků Březce. Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Kamenolomy ČR s.r.o
Silnice I/9 – obchvat Dubá Dokumentace EIA EVERNIA s.r.o
Provedení pedologického průzkumu na vrchní rekultivační vrstvě skládky na lokalitě Bojkovice Skanska DS as
Hodnocení vlastností sedimentů rybníka Zámecký v Lednici na Moravě za účelem jejich dalšího využití AKTI s.r.o.
Výrobní a skladovací areál Provodín 93 Hodnocení kontaminace povrchových vrstev zemin Ing. Ladislav Holčák, obchodní firma LMO
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Lahovice -Vestec – Jesenice Pedologický průzkum a hodnocení kontaminace půd EVERNIA s.r.o
Dálnice D47, stavba 4706 Hladké Životice Bílovec – průzkum kontaminace Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13
Silnice I/39 Horní Planá. Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13

2004

Název díla Objednatel
Přeložka silnice II/374 – Blansko – Rájec Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky RYBÁK
Rychlostní silnice R 35 Jičín – Turnov Kategorizace půd pro potřeby krajinářského hodnocení EVERNIA s.r.o.
Silnice R35 Opatovice – Vysoké Mýto dokumentace EIA, část půda EVERNIA s.r.o.
Silnice I/50 Slavkov-Bučovice-Střílky, průmyslová zóna Brankovice Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky
GEOSTAR, spol. s r.o.
Silnice I/57 – Hladké Životice – obchvat, část 1,2 Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13
Studie vlivu plánované silnice R 55 na ptačí oblast Bzenecká doubrava Pedologické hodnocení EVERNIA s.r.o.
Přeložka komunikace I/44 Rájec – Zábřeh na Moravě Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Ing. Katarína Kalivodová
Universitní kampus MU v Brně Bohunicích Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Ing. Katarína Kalivodová
Silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Ing. Katarína Kalivodová
Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky, analýzy GEOSTAR, spol. s r.o.
Přeložka silnice I/13 Děčín – D8 Kategorizace půd pro potřeby oznámení EVERNIA s.r.o.
Vliv zimní údržby komunikací na lesní půdu na pozemcích KRNAP EVERNIA s.r.o.
Těžební záměr na vytěžení ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísku, lokalita Unčovice západ Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky Ecological Consulting, spol. s.r.o. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc
Průzkum kontaminace půd v okolí plánované dálnice D 47, stavba 4705 Bělotín, Hladké Životice Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13
Posouzení charakteru a původu materiálu – navážky zeminy na lokalitě Opatovice – lom Znalecký posudek Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13
Ekotoxikologický průzkum půd na trase budoucího silničního okruhu SO 519 Suchdol – Březiněves EVERNIA s.r.o.
Zpracování podkladů pro posudek EIA na dokumentaci Rychlostní silnice R 43 Troubsko – Kuřim – ochrana půdy EVERNIA s.r.o.

2003

Název díla Objednatel
Kategorizace půd pro potřeby krajinářského hodnocení zájmového území v rámci přípravy obchvatu obce Kravaře na silnici I/15 EVERNIA s.r.o.
Silnice R – 35 Opatovice – Vysoké Mýto Hydropedologická charakteristika – mapová interpretace, textová zpráva EVERNIA s.r.o.
Vyhodnocení zdravotních rizik na lokalitě Dobřichovice Etapa I ČR – ÚKZÚZ Hroznová 2
Silnice I/55 – Břeclav – obchvat Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13
Hodnocení fyzikálních vlastností půd na pozemcích určených k pěstování sazenic vinné révy odborný posudek Zemědělská a.s. Čejkovice 950 695 15 Čejkovice
Napojení Černovické terasy na dálnici D 1 Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13
Silnice I/60 Javorník obchvat Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s. Kounicova 13
Hodnocení vlastností uměle připraveného materiálu – zeminy UZ – SMO 1 k rekultivaci AQUATIS, a.s.

2002

Název díla Objednatel
Silnice I/38 Znojmo – obchvat, 2 stavba Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Sanace sesuvu silnice II/438 Hlinsko-Jankovice Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky APC Silnice
Silnice II/360 – obchvat Trnavy – okres Třebíč Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Přeložka silnice Nový Bor – Dolní Libchava Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky EVERNIA s.r.o
Silnice II/428 – Staré Město – Velehrad Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Poldrey na řece Moravě a na řece Krupé, přeložka stávající železniční trati. Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Bemoinvest s.r.o..
Dálnice D8, stavba 0807 Trmice-státní hranice ČR-SRN, – Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Slivenec – Lahovice, – Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Lahovice – Jesenice. Pedologický průzkum pro předprovozní monitoring EVERNIA s.r.o
Stavba 4705 Bělotín – Hladké Životice Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Stavba 4706 Hladké Životice – Bílovec Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Tasovice – těžba štěrkopísku – oznámení EIA GEIA

2001

Název díla Objednatel
Dálnice D1 Brno – Ostrava, stavba 0136 Říkovice – Přerov (II úsek) Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Komunikace propojující silnice I/55 a II/497 Uherské Hradiště – Staré Město Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Průmyslová zóna Litovel Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Ing. Katarína Kalivodová
Průmyslová Šlechtitelů – Olomouc Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Ing. Katarína Kalivodová
Silnice I/38 Jihlava – obchvat, km 11,2 – 14,3 Dokumentace EIA, část půda, Geologie, EIA
Dálnice D 0307 Tábor – Soběslav Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky EVERNIA s.r.o

2000

Název díla Objednatel
Silnice II/432 Holešov-Hulín Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Přístupová komunikace Velká Vranča – Hrdinka Pohoří Javorníků. Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Dopravoprojekt Brno, a.s.
Rychlostní komunikace I/34 Troubsko – Kuřim Pedologický průzkum pro dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby Dopravoprojekt Brno, a.s.

1999

Název díla Objednatel
Silnice I/38 Jihlava – obchvat Pedologický průzkum, stanovení mocnosti skrývky na půdě odnímané zemědělské výrobě Dopravoprojekt Brno, a.s.
Zaječí – vliv těžby štěrkopísku na životní prostředí EIA, část půda Geologie, EIA
Rekultivace ploch po těžbě štěrkopísku – Židlochovice MÚ Židlochovice
Silnice II/432 Milotice – průtah. GEOKONZULT
Silnice II/432 Holešov-Hulín GEOKONZULT
Tasovice 1 – Rozšíření dobývacího prostoru Pedologický průzkum a posouzení mocnosti skrývky Spojené štěrkovny a pískovny a.s. Příkop 15/17

1998

Název díla Objednatel
Biologický monitoring NPR Vrapač, část 1 – hodnocení půdy EKOHYDRO
Příprava internetové stránky „Půda“ jako součást informačního systému o půdách ČR MŽP ČR

1997

Název díla Objednatel
Zhodnocení mikrobiologických a biochemických vlastností na modelových lokalitách biokoridorů Křižanovice, Vracov a Strážnice Úkol II.5 – 8: program ozdravění životního prostředí resortu zemědělství (dílčí část) Löw & spol. S.R.O.
Přeložka silnice I/38 Znojmo – Družstevní ul. Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky orniční a podorniční vrstvy na trvale a dočasně odnímané zemědělské půdě Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Medlov – těžba štěrkopísku EIA, část půda geotest Brno, a.s.
Rekonstrukce silnice I/38 Jihlava Znojmo Dopravoprojekt Brno, a.s.
Dobývací prostor Březce Pedologický průzkum – stanovení mocnosti skrývky na trvale odnímané zemědělské půdě GOS Granit Ořechov s. R. O.
Přeložka silnice I/18 Mladkov – Boskovice Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky Ředitelství silnic a dálnic ČR

1996

Název díla Objednatel
Rybniční sedimenty- Ekotoxikologické hodnocení KTI s.r.o.
Zhodnocení pedologických podmínek na lokalitě „U spáleného mostu“, k.ú. Hevlín Profi Jihlava spol. s.r.o.
Dopravní napojení ulic Hradecká – Purkyňova posouzení vlivu stavby na životní prostředí Geotest Brno, a. s.
Uherské Hradiště – obchvat silnice I/50 Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky orniční a podorniční vrstvy na trvale a dočasně odnímané zemědělské půdě Silniční investorský útvar Brno
Přeložka silnice I/50 Vésky – Veletiny Pedologický průzkum a stanovení mocnosti skrývky orniční a podorniční vrstvy na trvale odnímané zemědělské půdě Silniční investorský útvar Brno